Obrázek na záhlaví

Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na ZŠ Nižbor 

ve školním roce 2020/2021

Registrační čísla byla jednotlivým žákům přidělena automaticky přes přihlášku v aplikaci Zápisy Online nebo zaslána e-mailem. 

Žáci přijatí:

YKOCC
6B16F
L8LSW
W4ISF
02/2020
FAP3W
OA64D
01/2020
WBAFZ
03/2020
09/2020
67DHG
TUF97
B8O8U
10/2020
06/2020
J7A16
6563R
07/2020
05/2020
04/2020

Ve schvalovacím řízení:

08/2020

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy

V Nižboru dne 27. dubna 2020