Obrázek na záhlaví

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL​ 

Pro naši školu tento projekt zprostředkovává firma BOVYS.

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Firma Bovys zaváží ovoce a zeleninu pro děti naší školy pravidelně každý týden. Ovoce je tříděné podle počtu žáků ve třídách, takže se dostane opravdu na každého. Ovoce a zelenina je pro děti zcela zdarma. Firma Bovys nám také pravidelně zprostředkovává přednášky o významu konzumace ovoce a zeleniny a ochutnávky cizokrajného ovoce.