Obrázek na záhlaví

Dlouhodobé aktivity

Činnost školní družiny probíhá dle pravidelného rozvrhu následovně:


PONDĚLÍ
11:30 – 13:15 hod  Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity
13:15 – 14:45 hod  Tvořivé dílny (mezioddílové)
14:45 – 16:00 hod  Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště
16:00 – 17:00 hod  Příprava na vyučování, volná hra

ÚTERÝ
11:30 – 13:15 hod  Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity
13:15 – 14:45 hod  Celoroční mezioddílová hra / výlet, kino, divadlo apod.
14:45 – 16:00 hod  Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště
16:00 – 17:00 hod  Příprava na vyučování, volná hra

STŘEDA
11:30 – 13:15 hod  Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity
13:30 – 15:30 hod  Aktivity na Panské louce v Nižboru
14:45 – 16:00 hod  Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště
16:00 – 17:00 hod  Příprava na vyučování, volná hra

ČTVRTEK
11:30 – 13:15 hod  Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity
13:15 – 14:45 hod  Zájmová činnost v rámci oddělení ŠD
14:45 – 16:00 hod  Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště
16:00 – 17:00 hod  Příprava na vyučování, volná hra

PÁTEK
11:30 – 13:15 hod  Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity
13:15 – 14:45 hod  Turistická vycházka do okolí
14:45 – 16:00 hod  Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště
16:00 – 17:00 hod  Příprava na vyučování, volná hra