Obrázek na záhlaví

Konzultační hodiny

Rodičům žáků naší školy jsou k dispozici konzultační hodiny s třídními učitelkami.

Konzultační hodiny probíhají každou středu od 13 do 14 hodin po předchozí domluvě, v akutním případě lze domluvit také jiný

čas.

Objednávejte si prosím termín vaší konzultace přes e-maily jednotlivých třídních učitelek nebo na telefonním čísle 311 693 265

http://zsnizbor.cz/kontakty/skolu-tvori-lide-v-ni

Budeme rádi, pokud nám předem sdělíte i téma, které chcete konzultovat (prospěch, chování apod.)