Obrázek na záhlaví

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.
Školský zákon, § 167, 168.
 
Členové Školské rady na období 2020 - 2021:
 
Za zřizovatele školy - Obec Nižbor: Kateřina Zuzková, Ivana Mazancová
Za rodiče - zákonné zástupce nezletilých žáků: E. Kučerová, v 10/2020 proběhne volba dalšího člena 
Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. R. Demuthová, Mgr. J. Kučerová, I. Nováková
 
Předsedou školské rady byla dne 17. 12. 2018 zvolena Mgr. R. Demuthová