Obrázek na záhlaví

Školu tvoří lidé v ní

Ředitelka školy:

Mgr. I. Vrbková reditelna@zsnizbor.cz

 

Pedagogický sbor tvoří:

Třídní učitelé

Mgr. P. Kupková kupkova@zsnizbor.cz
Mgr. I. Nováková novakova@zsnizbor.cz
Mgr. R. Demuthová demuthova@zsnizbor.cz
Mgr. J. Kučerová kucerova@zsnizbor.cz
Mgr. R. Kašparová kasparova@zsnizbor.cz

 

Vychovatelky školní družiny

 

J. Janovská janovska@zsnizbor.cz
Z. Červenková cervenkova@zsnizbor.cz
J. Spurná spurna@zsnizbor.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr. M. Kůnová kunova@zsnizbor.cz
I. Marešová maresova@zsnizbor.cz
   

 

O školu se dále starají:

Školnice

I. Marešová

 

Úklid v naší škole zajišťují

A. Linhartová
L. Cvejnová