Obrázek na záhlaví

Naši sponzoři

Školní rok 2018/2019

 

  • Vznik těchto webových stránek výrazně finančně podpořila nižborská pražírna kávy MAJCAFÉ (www.majkafe.cz). Děkujeme!

  • Dalších sedm nových moderních počítačů do naší PC učebny, které nahradí původní, můžeme pořídit díky velkorysému finančnímu daru firmy ČEPS. Děkujeme!

  • ZO Českého zahrádkářského svazu v Nižboru nám přispěla finanční částkou na nákup školních pomůcek. Děkujeme!

 

  • Společnost VAK BEROUN přispěla finanční částkou na pořízení interaktivních výukových programů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a mluvních dovedností žáků naší školy. Děkujeme!