Obrázek na záhlaví

Čteme dětem

ČTEME DĚTEM

,,Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem. Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst". 

ZDROJ: Wikipedie ke kampani Celé Česko čte dětem.

Naše škola se k této kampani přidává dlouhodobým projektem ČTEME DĚTEM ve školních podmínkách. Tímto vyzýváme maminky, tatínky, babičky i dědečky, aby po předchozí domluvě s třídním učitelem navštívili třídu svého dítěte s knihou úměrnou věku dětí a přečetli z ní celé třídě vybranou kapitolu nebo úryvek. Výběr knihy i čteného obsahu je výhradně na zvážení rodičů, podléhá však schválení třídní učitelky nebo učitelky českého jazyka.

Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku (najdete ho na konci této stránky) nebo kontaktujte svou třídní učitelku.