Obrázek na záhlaví

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je opatření jednotné pro celou EU, přičemž MŠMT nemělo na jeho přijímání přímý vliv. Evropské nařízení GDPR bylo plně zavedeno 25. května 2018 v celém rozsahu ve všech členských státech EU.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (data protection officer - DPO) byla pro Základní školu Nižbor jmenována paní

Alena Nováková - e-mail:  info@novale.cz

Popis zpracování a ochrany osobních údajů a informací

Základní škola Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor (dále jen Škola), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na Školu obrátit s žádosti o sdělení, zda Škola o ní zpracovává osobní údaje. Opakované žádosti mohou být Školou zpoplatněny.

Subjekt (fyzická osoba), o němž Škola zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Škola každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.  

 Na Školu je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do datové schránky, emailové schránky či do kanceláře ředitelky Školy, nebo poštou na adresu Školy, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách Školy.

 Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat. 

Formulář GDPR - Informovaný souhlas rodičů, který škola potřebuje k ochraně osobních údajů žáka od jeho zákonných zástupců, najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/dokumenty/formulare-ke-stazeni