Obrázek na záhlaví

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019/2020

                
Ve školním roce 2019/2020 děti mohou navštěvovat tyto zájmové kroužky:


 
Pondělí - Hra na kytaru pro začátečníky s L. Šocovou 

              Hra na klavír s M. Hrachovcovou

Středa Angličtina s R. Kašparovou (pro žáky 4. a 5. ročníku) 

              Jóga pro děti s J. Bourovou

              Keramika se Z. Červenkovou

              Hra na klavír s V. Hamerníkovou

Čtvrtek - Hra na kytaru pro pokročilejší s L. Šocovou

              Hra na klavír, hudební nauka s V. Hamerníkovou

              Hokejbal s R. Novákem

Pátek  -  Angličtina s Martinou a Jimmym pro 1. a 2. třídu

             Začínáme s němčinou s R. Kašparovou pro 3.-5. třídu

 

Poznámka: Hudební kroužek provozovaný v naší škole je veden pedagogy ze ZUŠ Králův Dvůr a platí pro něj pravidla dané ZUŠ.  Seznamte se s její činností zde: http://www.szustauberova.cz/