Obrázek na záhlaví

FINANCOVÁNÍ ŠKOLY

Provoz Základní školy Nižbor je financován ze dvou základních zdrojů: 

1. Přímé investiční náklady na vzdělávání jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Ostatní neinvestiční výdaje, tzv. provozní výdaje školy jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, tj. z rozpočtu obce Nižbor.