Obrázek na záhlaví

Naši sponzoři

Školní rok 2018/2019

 

Vznik těchto webových stránek výrazně finančně podpořila nižborská pražírna kávy MAJCAFÉ (www.majkafe.cz). Děkujeme!

Dalších sedm nových moderních počítačů do naší PC učebny, které nahradí původní, můžeme pořídit díky velkorysému finančnímu daru firmy ČEPS. Děkujeme!

ZO Českého zahrádkářského svazu v Nižboru nám přispěla finanční částkou na nákup školních pomůcek. Děkujeme!
 

Společnost VAK BEROUN přispěla finanční částkou na pořízení interaktivních výukových programů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a mluvních dovedností žáků naší školy. Děkujeme!