Obrázek na záhlaví

Dotace

  • ZŠ získala dotaci v rámci programu

 "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-3?highlightWords=PODPORA+PLAV%C3%81N%C3%8D

Ovoce, zelenina a mléko do škol aneb Jíst zdravě je zdravé!

  • Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“​ 

    Pro naši školu tento projekt zprostředkovává firma BOVYS.

    Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

    Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky a mléčné výrobky.

  •  Firma Bovys zaváží ovoce a zeleninu a mléčné výrobky pro děti naší školy pravidelně každý týden. Ovoce je tříděné podle počtu žáků ve třídách, takže se dostane opravdu na každého. Vše je pro děti zcela zdarma. Firma Bovys nám také pravidelně zprostředkovává přednášky o významu konzumace ovoce a zeleniny a ochutnávky cizokrajného ovoce.

http://www.bovys.cz/ovoce-a-zelenina-do-skol.html

Novinky z BOVYSu pro školní rok 2019/2020 najdete v příloze.