Obrázek na záhlaví

Výzvy pro rodiče

HLÁŠENÍ ZMĚN

Vážení rodiče, pokud se u vašeho potomka cokoliv, co je pro nás důležité vědět, změní, nezapomeňte nám tuto skutečnost nahlásit co nejdříve, vždy v písemné podobě. Jedná se např. o změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, zdravotního stavu (!), telefonického a e-mailového kontaktu apod.

Je to důležité především pro vaše dítě. Děkujeme.

 

VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ   

                                                     

Pokud váš školáček nezažívá úspěch ve škole, možná potřebuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Postup při objednání dítěte na vyšetření najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id88/Jak-postupovat.pdf

 

PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY

Rodiče, všímejte si svých dětí, zda se něco nezměnilo v jejich chování. Mluvte s nimi, zajímejte se o ně, o to, co se děje v jejich třídě i mimo ni. A pokud máte jakékoliv podezření, že není vše v pořádku, kontaktujte nás. Vzájemnou spoluprací můžeme zabránit mnohému. 

https://www.zsnizbor.cz/skola/poradenstvi-skoly/prevence-sikany-a-kybersikany

 

FINANČNÍ PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ

Ve spolupráci se zřizovatelem školy, Obcí Nižbor, vstupuje pro rok 2019 v platnost finanční projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků. Jeho cílem je umožnit všem dětem účast na aktivitách školy, které nejsou hrazeny z rozpočtu školy. Pravidla čerpání finančních prostředků v rámci tohoto projektu najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id50/Podpora-socialne-slabych-zaku.pdf

 

DO ŠKOLY PĚŠKY

Před naší školou i školkou je jen málo místa k parkování. Bezpečnost dětí je důležitá pro nás pro všechny! Prosíme rodiče:

Omezte zbytečné zajíždění až k budově školy i školky, využívejte nedaleké parkoviště a choďte s dětmi nebo je posílejte samotné do školy pěšky. Pomůžete tak zajistit před budovou školy větší bezpečí všem školákům.

 

PROVOZ BUDOVY ŠKOLY

Školní budova se pro žáky přihlášené do ranní školní družiny

otevírá v 6:30 hodin ráno, pro žáky nepřihlášené se škola otevírá

v 7:30 hod, tj. 15 minut před začátkem vyučování.

Dodržujte prosím tyto časy a posílejte tak své školáky do školy.

Pokud své děti doprovázíte, rozlučte se s nimi již před budovou školy, do školy již vstupují sami. 

 

VÝSKYT VŠÍ

V rámci prevence výskytu a šíření vši dětské žádáme rodiče o pravidelnou kontrolu vlasové pokožky.

V případě pozitivního nálezu je potřeba provést náležitá opatření: informovat školu a žáka náležitě ošetřit k tomu určenými prostředky.

Doporučujeme k prostudování stránky Krajské hygienické stanice:

http://www.khsstc.cz/dokumenty/khs-stredoceskeho-kraje-upozornuje-na-vyskyt-vsi-ve-skolach-4819_4819_86_1.html